ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 การจัดซ์้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 12,000 ลิตร หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 การจัดซ์้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 12,000 ลิตร หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ใช้กับเรือเจ้าท่า ข.29

วันที่:06 ธันวาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ