ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 17,000 ลิตร สำหรับหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำอีแอด จังหวัดเพชรบุรี

วันที่:02 พฤษภาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ