ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับงานจ้างรื้อถอนเสาอากาศแบบ Guy Mast ๓๐ M On Rooftop และติดตั้ง Stainless Pole ๙ M On Rooftop พร้อมย้ายเสาอากาศ Folded Dipole และเปลี่ยนสายนำสัญญาณ Low Loss พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

วันที่:27 กรกฎาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 4

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ