ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สำหรับงานจัดซื้อเครื่องหาพิกัด ด้วยสัญญาณดาวเทียม (GNSS) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด สำหรับงานรังวัดรายละเอียดภูมิประเทศด้วยวิธีการรังวัดแบบ RTK กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด (1 ชุด มี Receivers 2 เครื่อง)

วันที่:10 ตุลาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ