ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำน่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่:22 มกราคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

แบบประเมินความพึงพอใจ