ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ ท่าเรือวัดเศวตรฉัตร กรุงเทพมหานคร ถึง ท่าเรือนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๔๒ ท่า

วันที่:23 กรกฎาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

แบบประเมินความพึงพอใจ