ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับงานจ้างก่อสร้างพัฒนาท่าเรือโดยสารและระบบอำนวยความปลอดภัยเพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ และคนพิการ เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ๒๙ แห่ง

วันที่:05 มีนาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

แบบประเมินความพึงพอใจ