ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับโครงการในความรับผิดชอบของสำนักแผนงาน จำนวน 2 โครงการ

วันที่:10 มิถุนายน 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ