ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับงานจัดหาและปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย กรุงเทพมหานคร

วันที่:24 เมษายน 2564

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ