ประกาศเชิญชวนเสนอราคากลาง งานจ้างสอบทานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ