ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างที่ปรึกษาศึกษาสำรวจประเมินสภาพและออกแบบเพื่อการบำรุงรักษาท่าเรือ (ในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

วันที่:04 มกราคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ