ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองอ่าวน้ำเมา (ท่าเรือเก่า) จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสลิงคาดแดงไส้เหล็ก ขนาด 3/4 นิ้ว จำนวน 48 เมตร สำหรับเรือ จท.ป.102 หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองอ่าวน้ำเมา (ท่าเรือเก่า) จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่:02 เมษายน 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ