ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำเกาะสุกร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ใช้กับเรือเจ้าท่า ข.15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำเกาุะสุกร ได้มีโครงการ ซื้อวยัสดุและอุปกรณ์ใช้กับเรือเจ้าท่า ข.15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้กับเรือเจ้าท่า ข.15 จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านซินเลี่ยน ฮวด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 18,965.00 บาท

วันที่:24 พฤศจิกายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ