ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองสน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรอกสวิงซ้าย เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองสน ได้มีโครงการ จ้างเหมาซ่อมบำรุงรอกสวิงซ้ายของเรือเจ้าท่า ข.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรอกสวิงซ้ายเรือเจ้าท่า ข.7  จำนวน 1 ชุด  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุชิน  วีรดุลยฤทธิ์  โดยเสนอราคาเป็นเงิน 12,500.00 บาท 

วันที่:27 พฤศจิกายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ