ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำอ่าวน้ำเมา จังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบู๊ชยางทองเหลือง จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำอ่าวน้ำเมา (ท่าเรือทัวร์) จังหวัดกระบี่ ได้มีโครงการ ซื้อบู๊ชยางทองเหลือง ขนาด 2 1/2″ * 3 1/2 ” *10″ จำนวน 8 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ซื้อบู๊ชยางทองเหลือง  ขนาด 2 1/2″ * 3 1/2 ” *10″ จำนวน 8 อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.สตูลรุ่งเรือง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 32,000.00 บาท

วันที่:28 พฤศจิกายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ