ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำอ่าวน้ำเมา (ท่าเรือทัวร์ป จังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจาระบีทนความร้อน จำนวน 25 กิโลกรัม สำหรับหน่วยฯ อ่าวน้ำเมา (ท่าเรือทัวร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ หน่วยปกิบัติงานขุดลอกร่องน้ำอ่าวน้ำเมา (ท่าเรือทัวร์ ได้มีดครงการ ซื้อจาระบีทนความร้อน จำนวน 25 กฺิโลกรัม สำหรับหน่วยฯ อ่าวน้ำเมา (ท่าเรือทัวร์ป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จาระบี(15.12.19.00) จำนวน 25 กฺิโลกรัม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านซินเลี่ยนฮวด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,750.00 บาท

วันที่:07 ธันวาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ