ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำอ่าวน้ำเมา (ท่าเรือทัวร์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร เพื่อใช้ที่หน่วยฯ อ่าวน้ำเมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ หน่วยปกิบัติงานขุดลอกร่องน้ำอ่าวน้ำเมา (ท่าเรือทัวร์ ได้มีดครงการ ซื้อน้ำมันดีเซล  จำนวน 6,000  ลิตร สำหรับหน่วยฯ อ่าวน้ำเมา (ท่าเรือทัวร์ป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

น้ำมันดีเซล  จำนวน 6,000 ลิตร ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดนุพรออยล์ (สำนักงานใหญ่) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 163,740.00 บาท

วันที่:07 ธันวาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ