ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำอ่าวน้ำเมา(ท่าเรือทัวร์) จังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้กับรถขุด ตง.2 หน่วยฯ อ่าวน้ำเมา (ท่าเรือทัวร์)

ตามที่ หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำอ่าาวน้ำเมา(ท่าเรือทัวร์) จังหวัดกระบี่ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้กับรถขุด ตง.2 หน่วยฯ อ่าวน้ำเมา(ท่าเรือทัวร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สลัก(31.16.24.07) จำนวน 2 รายการ จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โรงกลึง จ. เจริญการช่าง เป็นเงินทั้งสิ้น 7,600.00 บาท

วันที่:13 ธันวาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ