ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองเกาะแก้วมารีน่าโลก(ร่องนอก) จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมทำไดสตาร์ทเครื่องยนต์ขับเพลาปั้มขุด เรือเจ้าท่า ข.5 หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองเกาะแก้วมารีน่าโลก(ร่องนอก)จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองเกาะแก้วมารีาน่าโลก(ร่องนอก) จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการจ้างเหมาซ่อมทำไดสตาร์ทเครื่องยนต์ขับเพลาปั้มขุด เรือเจ้าท่า ข.5 หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองเกาะแก้วมารีน่าโลก(ร่องนอก) จ.ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น

งานจ้างเหมาซ่อมทำไดสตาร์ทเครื่องยนต์ขับเพลาปั้มขุด เรือเจ้าท่า ข.5 จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้าน อ.การไฟฟ้า (A.E.C) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 7,950.00 บาท

วันที่:18 ธันวาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ