ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองเกาะแก้วมารีน่าโลก(ร่องนอก) จังหวัดภูเก็ต เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมทำฃุดคลัทซ์เครื่องยนต์ D343 เรือเจ้าท่า ข.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองเกาะแก้วมารีน่าโลก (ร่องนอก) จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการจ้างเหมาซ่อมทำชุดคลัทซ์เครื่องยนต์ D 343 เรือเจ้าท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น

งานจ้างเหมาซ่อมทำชุดคลัทซ์เครื่องยนต์ D 343  เรือเจ้าท่า ข.5 (72.10.15.01) จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง ภูเก็ต โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,992.00 บาท 

วันที่:18 ธันวาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ