ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำกระบี่ (ร่องใน) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมปั้มน้ำทะเล เรือเจ้าท่า ข.๗ จำนวนวน ๑ งาน เพื่อใช้ที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำกระบี่ (ร่องใน) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่  หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำกระบี่ (ร่องใน) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ได้มีโครงการจ้ามเหมาซ่อมปั้มน้ำทะเลบริการ(Service pu mp) เรือเจ้าท่า ข.๗ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำกระบี่ (ร่องใน) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น

จ้างเหมาซ่อมปั้มน้ำทะเลบริการ (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายสุชิน  วีรดุลยฤทธิ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๐๐ บาท

วันที่:21 ธันวาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ