ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำกระบี่ (ร่องใน) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำกระบี่ (ร่องใน) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำกระบี่ (ร่องใน) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข.๗ และเรือเจ้าท่า ๒๗ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำกระบี่ (ร่องใน) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น

วัสดุ จำนวน ๘ รายการ (๔๐.๑๔.๑๗.๐๐)  จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านซิน เลี่ยน ฮวด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๓๓๖.๐๐ บาท

วันที่:24 ธันวาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ