ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำกระบี่ (ร่องใน) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างม้วนท่อเหล็ก จำนวน ๑ ท่อ เพื่อใช้ที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำกระบี่ (ร่องใน) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำกระบี่ (ร่องใน) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ได้มีโครงการ จ้างม้วนท่อเหล็ก จำนวน  ๑  ท่อ สำหรับใช้กีบเรือเจ้าท่า ข ๗ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำกระบี่ (ร่องใน) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยเฉพาะเจาะจง  นั้น

ม้วนท่อเหล็ก (๗๘.๑๘.๐๑.๐๐) จำนวน  ๑  ท่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ นายสุชิน  วีรดุลยฤทธิ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๖๐๐ บาท

วันที่:26 ธันวาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ