ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำกระบี่ (ร่องใน) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำกระบี่ (ร่องใน) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน่ำกระบี่ (ร่องใน) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ ๓ รายการ เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข ๗ และเรือเจ้าท่า ๒๗ สำหรับการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำกระบี่ (ร่องใน) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

วัสดุ ๓ รายการ (๔๐.๑๔.๑๗.๐๐) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ซิน เลี่ยน ฮวด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๒๔๘.๐๐ บาท

วันที่:27 ธันวาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ