ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรอกสวิงเรือเจ้าท่า ข ๕ จำนวน ๑ งาน เพื่อใช้ที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรือ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ จ้างเหมาซ่อมทำรอกสวิงเรือ เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข ๕ สำหรับการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาจงนั้น

เหมาซ่อมรอกสมอสวิงเรือ (๗๘.๑๘.๐๑.๐๐) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวัฒน์  เอ็นจินียริ่ง ภูเก็ต โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๘,๗๒๕ บาท

วันที่:27 ธันวาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ