ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข ๕และเรือเจ้าท่า ๒๕ เพื่อใช้ที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลจำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข๕ และเรือเจ้าท่า ๒๕ สำหรับการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล(๑๒.๑๘.๑๖.๐๐) จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร ผูได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัษฎาแก๊ส (สำนักงานใหญ่) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๗,๕๒๐.๐๐  บาท

วันที่:07 มกราคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ