ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเพลาหัวขุดเรือเจ้าท่า ข ๕ จำนวน ๑ งาน เพื่อใช้ที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่)  จังหวัดภูเก็ต  ได้มีโครงการ จ้างเหมาซ่อมทำเพลาหัวขุด เรือเจ้าท่า ข ๕ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น

จ้างเหมาซ่อมทำเพลาหัวขุด เรือเจ้าท่า ข ๕ (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑๗) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง ภูเก็ต โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๖๖๐.๐๐ บาท

วันที่:08 มกราคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ