ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าบริการขนย้ายท่อส่งดินจากร่องน้ำกระบี่ อ. เมือง จ.กระบี่ ถึงยังร่องน้ำท่าเรือ่าวยามู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต จำนวน ๑ เที่ยว เพื่อใช้ที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ จ้างเหมาค่าบริการขนย้ายท่อส่งดินจากร่องน้ำกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ ถึงยังร่องน้ำท่าเรือ่าวยามู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมาบริการขนย้ายท่่อส่งดิน ๘๐.๑๖.๑๕.๐๕) จำนวน ๑ เที่ยว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.รวมช่างคอนสตรัคชั่นส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งิา้น ๘,๕๖๐.๐๐  บาท

วันที่:11 มกราคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ