ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำกระบี่ (ร่องใน) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้ที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำกระบี่ (ร่องใน) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำกระบี่ (ร่องใน) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ได้มีโครงการ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข ๗ และเรือเจ้าท่า ๒๗ สำหรับการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำกระบี่ (ร่องใน) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น

น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล (๑๒.๑๘.๑๖.๐๐) จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกี่ยวข้องการค้าและการเกษตร 
โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๕,๕๓๐.๐๐ บาท

วันที่:18 มกราคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ