ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำกระบี่ (ร่องใน) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้ที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำกระบี่ (ร่องใน) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำกระบี่ (ร่องใน) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ได้มีโครงการ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข ๗ และเรือเจ้าท่า  ๒๗  สำหรับการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำกระบี่ (ร่องใน)  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล (๑๒.๑๘.๑๖.๐๐) จำนวน  ๙,๐๐๐ ลิตร ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกี่ยวข้องการค้าและการเกษตร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๙,๑๓๐.๐๐ บาท

วันที่:22 มกราคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ