ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมทำเพลาหัวขุด เรือเจ้าท่า ข ๕ จำนวน ๑ งาน เพื่อใช้ที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ จ้างเหมาซ่อมทำเพลาหัวขุดเรือเจ้าท่า ข ๕ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่ ) จังหวัดภูเก็ต โดยวิธรเฉพาะเจาะจง นั้น

เหมาซ่อมทำเพลาหัวขุด (๗๘.๑๘.๐๑.๐๐) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง ภูเก็ต โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๖๖๐.๐๐ บาท

วันที่:23 มกราคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ