ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำกระบี่ (ร่องใน) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำกระบี่ (ร่องใน) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำกระบี่ (ร่องใน)  อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๑  รายการ เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข.๗ สำหรับการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำกระบี่ (ร่องใน) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

วัสดุ ๑ รายการ (๔๐.๑๔.๑๗.๐๐ ) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุชิน  วีรดุลยฤทธิ์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท 

วันที่:31 มกราคม 2562

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ