ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่)  จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข.๕ สำหรับการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น

วัสดุ จำนวน ๖ รายการ (๔๐.๑๔.๑๗.๐๐) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ แพสจิตต์ชัยเจริญ (สำนักงานใหญ่) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๓๖.๓๒ บาท

วันที่:06 กุมภาพันธ์ 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ