ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อน้ำ (ท่อเหล็ก) ขนาดเส้นศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว จำนวน ๔ ท่อ เพื่อใช้ที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อท่อน้ำ(ท่อเหล็ก)ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๔  นิ้ว จำนวน ๔  ท่อ  เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข.๕ สำหรับการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น

ท่อน้ำ (ท่อเหล็ก) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๔  นิ้ว จำนวน ๔ ท่อ (๔๐.๑๔.๑๙.๑๒)  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โรงกลึง จ. เจริญการช่าง (สำนักงานใหญ่) โดยนางจีรภา  ห้วยโสด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔,๐๐๐  บาท

วันที่:07 กุมภาพันธ์ 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ