ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้ที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ  ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล   จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร  เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข.๕ และเรือเจ้าท่า ๒๕  สำหรับการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวามู (ท่าเรือใหม่) จังบหงัดภูเก็ต  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล (๑๒.๑๘.๑๖.๐๐) จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ่นส่วนจำกัด รัษฎาแก๊ส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งิส้น ๒๓๙,๒๒๐.๐๐ บาท

วันที่:07 กุมภาพันธ์ 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ