ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) จังหวัด ภูเก็ต  ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข.๕  สำหรับการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

วัสดุ  จำนวน  ๑๑  รายการ (๔๐.๑๔.๑๗.๐๐) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ซิน เลี่ยน ฮวด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๑๔๖ บาท

วันที่:08 กุมภาพันธ์ 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ