ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมทำชุดเสต็ปอัพเกียร์จำนวน ๑ งาน เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข.๕ สำหรับหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการจ้างซ่อมทำชุดสเต็ปอัพเกียร์ (stap up gear) จำนวน ๑ งาน สำหรับเรือเจ้าท่า ข.๕ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น

ซ่อมทำชุดสเต็ปอัพเกียร์ (stap up gear) จำนวน ๑ งาน (๗๘.๑๘.๐๑.๐๐) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โรงกลึง จ.เจริญการช่าง (สำนักงานใหญ่) โดย นางจีรภา  ห้วยโสด  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๕๙๐.๐๐ บาท

วันที่:11 กุมภาพันธ์ 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ