ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุน้ำมันและหล่อลื่น จำนวน ๒รายการ เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข.๕ สำหรับการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 

วัสดุน้ำมันและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ (๑๕.๑๒.๑๕.๐๐) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทภูเก็ตเน็ตเวิร์ค จำักด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘,๖๐๐.๐๑ บาท

วันที่:11 กุมภาพันธ์ 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ