ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมทำสลิฟเพลาปั้มขุดเรือเจ้าท่า ข.๕ จำนวน ๑ งาน เพื่อใช้ที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเทรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ จ้างซ่อมทำสลิฟเพลาปั้มขุด เรือเจ้าท่า ข.๕ จำนวน ๑ งาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่)จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างซ่อมทำสลิฟเพลาปั้มขุด เรือเจ้าท่า ข.๕ จำนวน ๑ งาน (๗๘.๑๘.๐๑.๐๐) ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง ภูเก็ต โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๑๐๐.๐๐ บาท 

วันที่:11 กุมภาพันธ์ 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ