ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) จังหวัดภูเก็ตได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ สำหรับใช้กับเรือเจ้าท่า ข.๕ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

วัสดุ จำนวน ๔ รายการ (๔๐.๑๔.๑๗.๐๐) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อุดมวงศ์วัฒนกิจ จำกัด (สาขาที่ ๐๐๐๐๑) โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๓๐๘.๘๐ บาท

วันที่:12 กุมภาพันธ์ 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ