ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองท่าจีน จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางนอกรถยนต์ สำหรับใช้กับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บษ ๕๙๕๕ นครสวรรค์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองท่าจีน จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่:21 กุมภาพันธ์ 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ