ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าบริการขนย้ายท่อน้ำท่อส่งดินจากร่องน้ำกระบี่ อ. เมือง จ.กระบี่ ถึงยังร่องน้ำท่าเรือ่าวยามู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต จำนวน ๑ งาน เพื่อใช้ที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ จ้างเหมาขนย้ายท่อน้ำส่งดินจากร่องน้ำกระบี่ (ร่องใน) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ไปยังท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) จังหวัดภูเก็ต  จำนวน  ๑  งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

จ้างเหมาขนย้ายท่อน้ำส่งดินจากร่องน้ำกระบี่ (ร่องใน) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ไปยังท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต (๘๐.๑๖.๑๕.๐๕) จำนวน  ๑  งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.รวมช่างคอนสตรัคชั่น โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๕๖๐.๐๐  บาท 

วันที่:25 มีนาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ