ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านทุ่งครก จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการเพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข ๕ และเรือเจ้าท่า ๒๕ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านทุ่งครก จังหวัดกระบี่

ตามที่ หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านทุ่งครก จังหวัดกระบี่ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข.๕ และเรือเจ้าท่า ๒๕ สำหรับการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านทุ่งครก จังหวัดกระบี่ โดนวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

วัสดุ จำนวน ๖ รายการค (๔๐.๑๔.๑๗.๐๐) ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ืบริษัท วชิระกลการ จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๑๕,๘๐๓.๙๐ บาท

วันที่:09 มกราคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ