ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านทุ่งครก จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารอกเรียงสลิงหน้าห้องกว๊าน เรือเจ้าท่า ข.๕ สำหรับการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านทุ่งครก จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ตามที่ หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านทุ่งครก จังหวัดกระบี่ ได้มีโครงการ จ้างเหมาซ่อมทำรอกเรียงสลิงหน้าห้องกว๊านเรือเจ้าท่า ข.๕  จำนวน ๑ งาน  เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านทุ่งครก จังหวัดกระบี่ โดนวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมาซ่่อมทำรอกเรียงสลิงหน้าห้องกว๊านเรือเจ้าท่า ข.๕ จำนวน ๑ งาน (๗๘.๑๘.๐๑.๐๐) ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านแดงกลการ โดยนางสุชิน  วีรดุลยฤทธิ์  โดยเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๑๐,๕๐๐.๐๐  บาท

วันที่:09 มกราคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ