ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านทุ่งครก จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมทำรอกสมอสวิงซ้าย เรือเจ้าท่า ข.๕ เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข.๕ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้้ำบ้านทุ่งครก จังหวัดกระบี่

ตามที่ หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านทุ่งครก จังหวัดกระบี่จ้างเหมาซ่อมทำรอกสมอสวิงซ้ายเรือเจ้าท่า ข.๕ เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข.๕ สำหรับการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านทุ่งครก จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมาซ่อมทำรอกสมอสวิงซ้าย เรือเจ้าท่า ข.๕  (๗๘.๑๘.๐๑.๐๐) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแดงกลการ โดยนายสุชิน  วีรดุลยฤทธิ์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น  ๗,๐๐๐.๐๐ บาท

วันที่:10 มกราคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ