ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านทุ่งครก จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายางนอกรุยนต์ จำนวน ๔ เส้น เพื่อใช้กับรถยนต์หมายเลขทะเบียน บร ๑๕๗๔ ลำปาง สำหรับใช้งานที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านทุ่งครก จังหวัดกระบี่

ตามที่ หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านทุ่งครก จังหวัดกระบี่ ซื้อยางนอกรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น เพื่อใช้กับรถยนต์หมายเลขทะเบียน บร ๑๕๗๔ ลำปาง   สำหรับใช้ที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านทุ่งครก จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ยางนอกรถยนต์  (๒๕,๑๗,๒๕,๐๔) ) จำนวน ๔ เส้น  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดายางยนต์  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท

วันที่:10 มกราคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ