ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านทุ่งครก จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข ๕ และเรือเจ้าท่า ๒๕ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านทุ่งครก จังหวัดกระบี่

ตามที่ หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านทุ่งครก จังหวัดกระบี่ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข.๕ และเรือเจ้าท่า ๒๕  สำหรับการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านทุ่งครก จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล (๑๒.๑๘.๑๖.๐๐) จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เอกธาราออยล์ ร (สาขา  ๐๐๐๐๑) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๕,๕๑๐.๐๐ บาท

วันที่:10 มกราคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ