ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำกระบี่ (ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านทุ่งครก จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลวดสลิง ๕/๘ x ๒๐๐ เมตร (๑ ขด) จำนวน ๒๓๐ กิโลกรัม เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข ๕ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านทุ่งครก จังหวัดกระบี่

ตามที่ หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านทุ่งครก จังหวัดกระบี่ ได้มีโครงการซื้อลวดสลิง ๕/๘ x ๒๐๐ เมตร (๑ ขด) จำนวน ๒๓๐ กิโลกรัม  เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข.๕ สำหรับการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านทุ่งครก  จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น

ลวดสลิง ๕/๘ x ๒๐๐ เมตร (๑ ขด) จำนวน ๒๓๐ กิโลกรัม  ผู้ได้รับการคัึดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดตรังแสงชัยโลหะ  (สำนักงานใหญ่) โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๖๘๘.๐๐ บาท

วันที่:13 มกราคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ