ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านทุ่งครก จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๒ ถัง เรือเจ้าท่า ข.๕ สำหรับการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านทุ่งครก จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ตามที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านทุ่งครก จัหงวัดกระบี่ ได้มีโครงการซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๒ ถัง เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข.๕ สำหรับการปฏฺิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านทุ่งครก จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 

น้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๒ ถัง (๑๕.๑๒.๑๕.๐๐) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ไอ.เจ ออโต้พาร์ท (สำนักงานใหญ่) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๖๐๐.๐๐ บาท

วันที่:13 มกราคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ