ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรือทัวร์ จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าางเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ชอ ๒๔๑๖๗ กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรือทัวร์ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ตามที่ หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรือทัวร์ จังหวัดกระบี่ ได้มีโครงการ จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ชอ ๒๔๑๖ กรุงเทพมหานคร สำหรับใช้ปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรือทัวร์  จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน ชอ ๒๔๑๖ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน (๗๘.๑๘.๐๑.๐๐) ผู้ได้รับการตัดเลือกได้แก่ อู่ปัญญาเซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๖๗๐.๐๐ บาท

วันที่:27 มกราคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ